Các điểm mua sắm, ăn uống, cafe tại Lý Sơn Quảng Ngãi

Các điểm tại Lý Sơn Quảng Ngãi

Tìm thấy 28 kết quả (0.0021 giây)


Cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi

Cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn

Xã An Hải

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

7.9

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Hòn Mù Cu - Đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi

Hòn Mù Cu - Đảo Lý Sơn

Phía Đông Đảo Lý Sơn

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

9.0

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi

Đảo Lý Sơn

Huyện đảo Lý Sơn

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

8.2

Giá từ: 95.000đ - 0.000đ

Tel: N/A

Nhà Nghỉ Bình Yên ở Quảng Ngãi

Nhà Nghỉ Bình Yên

An Vĩnh

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

7.8

Mục: Nhà nghỉ

Giá từ: 200.000đ - 350.000đ

Cô Thuần Homestay ở Quảng Ngãi

Cô Thuần Homestay

Thôn Tây, Xã An Vĩnh

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

7.8

Mục: Homestay

Giá từ: 150.000đ - 300.000đ

Đảo An Bình - Đảo Bé Lý Sơn ở Quảng Ngãi

Đảo An Bình - Đảo Bé Lý Sơn

Đảo An Bình

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

8.4

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Central Lý Sơn Hotel - Thôn Tây ở Quảng Ngãi

Central Lý Sơn Hotel - Thôn Tây

Thôn Tây, An Vĩnh

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

6.9

Mục: Khách sạn

Giá từ: 500.000đ - 1.000.000đ

Nhà Nghỉ Tiên Tri ở Quảng Ngãi

Nhà Nghỉ Tiên Tri

Thôn Đông, An Vĩnh

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

8.6

Mục: Nhà nghỉ

Giá từ: 250.000đ - 350.000đ

Nhà Nghỉ Lý Trí - Thôn Tây ở Quảng Ngãi

Nhà Nghỉ Lý Trí

Khu Cầu Cảng Thôn Tây

Bình luận (3)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

7.7

Mục: Nhà nghỉ

Giá từ: 200.000đ - 500.000đ

Chú Lợi Homestay ở Quảng Ngãi

Chú Lợi Homestay

Thôn Đông, Xã An Vĩnh

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

9.2

Mục: Homestay

Giá từ: 50.000đ - 50.000đ

Hang Câu - Đảo Lý Sơn - Xã An Hải ở Quảng Ngãi

Hang Câu - Đảo Lý Sơn

Xã An Hải

Bình luận (3)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

8.1

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Chùa Hang - Đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi

Chùa Hang - Đảo Lý Sơn

Xã An Hải

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

8.7

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Chị Tý Homestay ở Quảng Ngãi

Chị Tý Homestay

Đội 5, Thôn Tây, Xã An Vĩnh

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

9.0

Mục: Homestay

Giá từ: 50.000đ - 150.000đ

Chùa Đục ở Quảng Ngãi

Chùa Đục

Xã An Hải

Bình luận (2)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

7.8

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Mường Thanh Lý Sơn Hotel ở Quảng Ngãi

Mường Thanh Lý Sơn Hotel

Thôn Đông, Xã An Vĩnh

Bình luận (4)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

7.6

Mục: Khách sạn

Giá từ: 500.000đ - 1.000.000đ

Nhà Nghỉ Phước Lộc - Lý Sơn ở Quảng Ngãi

Nhà Nghỉ Phước Lộc

Thôn Đông, Xã An Hải

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

8.1

Mục: Nhà nghỉ

Giá từ: 200.000đ - 300.000đ

Đại Hằng - Cơm Hải Sản - Thôn Tây ở Quảng Ngãi

Đại Hằng - Cơm Hải Sản

Thôn Tây, Xã An Vĩnh

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

7.7

Mục: Quán ăn

Giá từ: 20.000đ - 50.000đ

Long Hiền - Nhậu Hải Sản ở Quảng Ngãi

Long Hiền - Nhậu Hải Sản

Thôn Tây, An Vĩnh

Bình luận (3)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

7.4

Mục: Quán nhậu

Giá từ: 55.000đ - 120.000đ

Ăn Vặt Cầu Cảng ở Quảng Ngãi

Ăn Vặt Cầu Cảng

Cầu Cảng Chính

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

8.0

Giá từ: 5.000đ - 50.000đ

Tel: N/A

Bún Chả Cá Phương Châu ở Quảng Ngãi

Bún Chả Cá Phương Châu

Cầu Cảng Cá Lý Sơn, Thôn Tây

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Quảng Ngãi

Quận/Huyện: Lý Sơn

7.0

Mục: Quán ăn

Giá từ: 10.000đ - 30.000đ

Địa chỉ liên quan