Danh sách Tỉnh, Thành phố trên cả nước

Có tổng số 58,514 doanh nghiệp hoạt động trong 63 tỉnh thành trên cả nước.

19,610TP. HCM

11,470Hà Nội

1,951Cần Thơ

0Bali

172Cà Mau

172Gia Lai

1,576Huế

124Kon Tum

186Long An

0Shan

1,326Vũng Tàu